Author Archives: amm@wpad

งานปฐมนิเทศหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

งานเสวนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ “วิกฤตและโอกาสของไทยในสถานการณ์ COVID-19” หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 8 (Advanced Master of Management Program)

กิจกรรมงานเสวนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ วบส.6 “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยยุควิกฤติ COVID-19” วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

“ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยยุควิกฤติ COVID-19”
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 – 22.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

กิจกรรมการนำเสนอรายงานกลุ่ม วบส.6 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Royal Summit Chamber โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

กิจกรรมการดูงานในประเทศ วบส.6 วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมงานเสวนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ วบส.5 “พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤต COVID-19 ด้วย Human Capital Investment” วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

“พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤต COVID-19 ด้วย Human Capital Investment”
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 22.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

งานปฐมนิเทศ วบส.6 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

กิจกรรมการดูงานในประเทศ วบส.5 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด