แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท” จุดเสี่ยง รัฐบาลเพื่อไทย ? | ตอบโจทย์ | 4 ก.ย. 66

ร่วมสนทนาประเด็น • ประเมินนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ข้อดี ข้อควรระวัง และแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้ร่วมรายการ

  • รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผอ.หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) นิด้า
  • ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.COM