ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ ถูกเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ The Leader Insight

ตอนที่ 1 เรื่อง “จีน และเอเชีย หัวหอกขับเคลื่อน เศรษฐกิจโลก”