กิจกรรม CSR หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทนุสรณ์) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี