การนำเสนอรายงานกลุ่ม หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 ณ เรดิสัน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ/หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566